SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Biyoçeşitliliği iyileştiren ve iklim değişikliğini olumlu yönde etkilemek gibi uzun süreli çevresel faydalar yaratmak için karbon tutmayı artıran çiftçilik ve otlatma uygulamaları ile Sürdürülebilir ve Onarıcı Tarım yaklaşımını bir araya getirdik. 

Sürdürülebilir tarım yaklaşımı, değerli doğal kaynaklarımızın yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak ve bir tarlanın ötesinde ekosistemler üzerindeki zararlı etkileri en aza indirmeyi amaçlar
Kaliteli ve yeterli miktarda gıdanın, doğayla uyumlu olarak sürdürülebilirlik kriterleri ile üretilmesini hedefler
Sürdürülebilir tarım uygulamaları aynı zamanda ekonomik katkıyı da arttırmayı amaçlar.
Toplum bilincini arttırma ve fayda sağlama amaçları da öncelikleri arasındadır

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

 • Toprak sağlığını iyileştirmek ve erozyonu önlemek
 • Su kaynaklarını verimli kullanmak
 • Hava ve su kirliliğini en aza indirmek
 • Toprağımızda ve ağaçlarımızda karbon tutmayı artırmak
 • İklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmak
 • Yakıt- Enerji kullanımını minimumda tutmak
 • Inovatif bakış açısı ile her adımda AR-GE
 • Entegre Yönetim Sistemleri - Verimli tedarik zinciri
 • Yerel topluma iş desteği
 • Yerel çiftçi bilincini arttırma
 • İşyeri eşitliği ve etiği
 • Biyoçeşitliliği teşvik etmek