Onarıcı Organik Tarım

Toprağımızı sürmüyoruz. Doğal olarak yetişen ağaç ve bitkiler ile kaplı arazimizdeki bitki örtüsü ve ağaç çeşitliliğini koruyoruz. Toprak altı ve üstü biyoçeşitliliğimizi her geçen gün artırıyoruz.

Organik madde arttırıcı ürünleri ve solucan gübresini düzenli uygulayarak, toprağın organik madde oranını arttırıyoruz.

Çiftliğimizde küçükbaş ve kümes hayvanlarımızla beraber bütüncül tarım bilinci ile hareket ediyoruz.

Yenilenebilir doğa dostu enerji kaynağımız GES ile, tüm süreçlerimiz için gerekli olan elektrik enerjimizi karşılıyoruz.

  • Toprak Organik Madde Oranı2015 den bu yana topraktaki organik madde miktarını 2.5 kat artırdık .
  • Yıllık Toprağın Karbon Tutma Kapasitesi2015 den bu yana karbon tutma kapasite % 250 artırıldı Topraktaki organik madde oranının %1’lik artışı, 1 dönümde toprağın yaklaşık 2,5 ton daha fazla karbon depolamasını sağlar .
  • Yıllık Toprağın Su tutma kapasitesi2015 den bu yana su tutma kapasite % 240 artırıldı
  • Yıllık/ Ağaçlandırmanın Karbon Tutma Kapasitesi26.000 ağaç ile ağaçlandırdığımız alanda 5.100 ton Karbon depolanması sağlanmıştır .
  • GES yatırımı CO2 salınımını engelliyor2022 Yılı 3.2 MWh’lik GES Yatırımı ile 2023 yılında 4616 Ton CO2 salınımı engellenmesi hedefleniyor.
  • BiyoçeşitlilikTopraktaki organik maddenin artması ile toprağın altındaki ve üstündeki hem bitki hem hayvan biyoçeşitliliği ciddi şekilde artmaktadır.
  • Damlama SulamaGeleneksel sulama yöntemlerine göre %70 e kadar su tasarrufu sağlanmaktadır.