Takip Edilebilirlik

Akıllı Tarım Yazılımımız ile tüm süreçlerimizde izlenebilirliği sağlıyoruz.
Sahalarımızda tüm sistemler birbirleri ile entegre şekilde otomasyon altyapısına sahip olup, tüm zirai veriler kayıt altındadır. (örneğin; otomatik damla sulama, selenoid vanalar, meteoroloji istasyonları, otomatik gübreleme, online toprak pH-EC-nem izleme, kamera sistemleri ).
Damlama sulama sistemi, enerji kullanımı, gübreleme, toprak analiz gibi değerleri digital olarak takip ederek kaydediyoruz.